Project Kapellen

 

De start : Een onbekend graf

In 2019 zochten we na de opstart van P&J Grafreiniging naar een grafmonument dat niet langer werd onderhouden om onze reinigingstechnieken te kunnen uittesten op termijn. Ons oog viel op dit grafmonument op de begraafplaats Kapellen Centrum.
Ideaal door de structuur van de steen, veel atmosferische vervuiling , geen beschermd korstmos en op de vloerplaat redelijk wat onkruid. De perfecte combinatie !
Bij de keuze van dit grafmonument wisten we ook niet wat we moesten verwachten en hadden we ook geen informatie over de overledene.
Begin 2020 werd aangevangen met de eerste inspuiting met ons reinigingsproduct op basis van enzymen. We wisten dat er nog enkele herhalingen in het verschiet lagen om het eerste resultaat te kunnen zien. Zon en regen konden rustig hun werk doen.

Het eindresultaat : De onthulling

Na een 3-tal maanden van geduldig wachten en nauwkeurig werken wisten we dat het eindresultaat zeer bevredigend ging zijn. Uiteindelijk kunnen we zeggen dat het grafmonument er zeer mooi bij ligt, ontdaan van alle atmosferische vervuiling en onkruid. Het korstmos heeft toch wat kleine vlekken achtergelaten en de bovenplaat vertoont een dwarsscheur door de weersomstandigheden door de jaren heen. Het grafmonument is dan ook bijna een eeuw oud. Door een licht borsteling van de bovenplaat kunnen we ook stilaan het opschrift lezen, maar ook hier heeft de tand des tijds lelijk huis gehouden en is de leesbaarheid niet optimaal. We kunnen wel opmaken dat het hier om een graf van een oud-burgemeester van Kapellen gaat. De tekst is Franstalig en spreekt over ' bourgemestre de Capellen' De data zijn niet goed leesbaar , maar we kunnen wel de achternaam gissen : Guillet of Guiette, tesamen met enkele initialen. We nemen alvast enkele foto's en laten het even bezinken.

Wie is deze onbekende burgemeester van Kapellen ?

Deze vondst blijft nog enkele weken door het hoofd spoken en uiteindelijk nemen we contact op met de lokale Koninklijke Heemkring Hogescote . Dezelfde dag nog krijgen we bevestiging van de naam die we nu kunnen vergelijken met de gegevens die we hebben van de inscriptie op de naamplaat.
De overledene in dit grafmonument is inderdaad een oud-burgemeester,nl. Emmanuel Octave Georges Marie GUIETTE.

Burgemeester Georges Guiette

Tijdens de gemeenteraad van 1 juni 1921 gaf de verkiezing voor de schepenen de volgende uitslag: 1ste schepen: de heer De Backer Frans, 6 stemmen, 2de schepen: de heer Stokmans Frans, 6 stemmen. De dreiging van het opkomen van een 2de katholieke lijst werd voorkomen door de belofte van de heer Guiette dat hij nooit burgemeester zou worden. Gezien er tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad op 1 juni 1921 nog geen burgemeester benoemd was werd de heer Frans De Backer, 1ste schepen, aangesteld tot d.d. burgemeester en werd de heer Bastyns toegevoegd aan het schepencollege. Na het ontslag van de heer Geelhand werd de heer Guiette Georges op 11 januari 1922 door de arrondissementscommissaris dan toch voorgedragen als burgemeester. De kandidaat was geboren in 1878, wisselagent van beroep en hij had 1226 stemmen behaald op 2693. Na moeilijke onderhandelingen was de heer Guiette uiteindelijk toch akkoord om zijn kandidatuur te handhaven. Bij KB van 16 januari 1922 werd hij benoemd tot burgemeester (BS 22 januari 1922).
De heer Georges GUIETTE werd geboren te Antwerpen op 25 december 1878 en huwde met mevrouw Nelle LEJEUNE.
Hij overleed op 50-jarige leeftijd te Kapellen op 19 november 1929.
( bron : Koninklijke Heemkring Hogescote - Kapellen )